Πώς να αναγνωρίσετε το Covid-19

ΣΗΜΑΝΤΙΝΟ

Όποιος έχει αυτά τα συμπτώματα πρέπει να μείνει στο σπίτι για να ξεκουραστεί και να αποφύγει να μολύνει άλλους.

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι με μεγαλύτερη γραμματοσειρά. Τα πρώτα είναι κοντά στην κορυφή. Εκείνοι που πάσχουν από την ασθένεια είναι μολυσματικοί προτού εμφανίσουν συμπτώματα, επομένως είναι καλό να προειδοποιείτε αυτούς που ήταν κοντά πρόσφατα.